Vườn tường Panam Coffee – 26 Trương Hán Siêu

Địa điểm thi công vườn tường: Panam coffee – 26 Trương Hán Siêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chủ đầu tư: Panam Coffee
Tổng diện tích vườn tường: 15m2
Các loại cây sử dụng: Vạn niên thanh, Dương xỉ, Thài lài tía, Lan mẫu tử
Thời gian thi công: 1 tuần (tháng 8 năm 2016)