Vườn tường Fusion Body Works

Địa điểm thi công: Tầng 4, trung tâm thương mại Hàng Da
Chủ đầu tư: Fusion Body Works Gym & Fitness
Tổng diện tích vườn tường: 73,5 m2
Các loại cây sử dụng: Vạn niên thanh, Phú quý, Ngọc ngân, Đại tứ lan, Thường xuân, Dương xỉ
Thời gian thi công: 30 ngày (tháng 4/2014)