Danh mục cây

Danh mục cây tổng hợp bao gồm các loại cây trang trí nội thất, cây trong nhà, cây ngoài trời, sân vườn và công trình. Các loại cây được chúng tôi phân loại theo mức độ ưa sáng và khu vực trang trí phù hợp.

1.   Danh mục cây trong nhà – cây ưa bóng (Xem tại đây)

2.   Danh mục cây ngoài trời – cây ưa sáng (Xem tại đây)

3.   Danh mục cây công trình – cây lớn (Xem tại đây)