Công viên khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Địa điểm thi công: Khu công nghệ cao Hòa Lạc – xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc
Đơn vị tổng thầu: Công ty TNHH Sunjil Việt Nam
Đơn vị tư vấn kiến trúc: Công ty TNHH Group8 Asia
Diện tích thi công: 10,5 Ha
Nội dung đã thực hiện: Hoàn thiện hồ sơ thiết kế bao gồm: tư vấn mật độ, chủng loại, sơ đồ bố trí cây, quy trình thi công, chăm sóc, bảo hành, bảo trì cây…
Các loại cây sử dụng: >50 loại cây tầm cao & tầm trung; >120 loại cây tầm thấp, cây bụi & cỏ
Thời gian thực hiện: 10 tháng (từ tháng 6/2016 đến tháng 04/2017)