Chậu cây trang trí bàn làm việc Fsoft

Địa điểm thi công: Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Tân xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty TNHH phần mềm FPT (Fsoft)
Số lượng đã thực hiện: > 10.120 bình
Các loại cây sử dụng: Phú quý, Ngọc ngân, Vạn niên thanh, Cau tiểu châm, Đại tứ lan, Lan mẫu tử, Lan ý
Thời gian thi công: Từ tháng 5/2015 đến hiện tại (vẫn đang triển khai theo hình thức hợp đồng khung với nhà cung cấp thường xuyên)