Các loại cây có khả năng hấp thụ chất độc trong nhà tốt nhất theo nghiên cứu của NASA

Những thập niên 80 của thế kỷ trước, Cơ Quan Hàng Không Và Vũ Trụ Hoa Kỳ NASA (the National Aeronautics and Space Administration) đã cùng Hiệp Hội Nhà Thầu Cảnh Quan ALCA Hoa Kỳ (Associated Landscape Contractors of America) nghiên cứu với nhóm khoa học đứng đầu bởi Giáo sư B.C. Wolverton tập trung vào việc sử dụng cây xanh để làm giảm độc tố trong môi trường văn phòng có tên là “NASA Clean Air Study”. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện công việc kiểm tra từng loại cây với những chất độc có trong không khí, đặc biệt là các chất gây ô nhiễm không khí có rất nhiều trong văn phòng làm việc như: Benzene, Trichloroethylene Và Formaldehyde. Báo cáo sơ bộ của nhóm nghiên cứu đã kết luận rằng các chất ô nhiễm đã được giảm không chỉ bởi quá trình hô hấp của thực vật mà còn bởi các quá trình thu thập dinh dưỡng từ rễ của chúng, đồng thời giúp loại trừ được hội chứng nhà kính (sick building syndrome SBS).

Danh sách đầu tiên của Những Loài Thực Vật Lọc Không Khí (air-filtering plants) được hoàn thiện bởi NASA là một phần của chương trình nghiên cứu được xuất bản năm 1989 vốn nghiên cứu về các phương pháp thanh lọc không khí trong trạm vũ trụ quốc tế. Giống như việc hấp thụ Carbon Dioxide (CO2) và giải phóng Oxygen (O2) của mọi loại thực vật, những loại thực vật trong chương trình nghiên cứu còn có tác dụng lọc bỏ các thành phần hóa chất như Benzene, Formaldehyde và Trichloroethylene. Danh sách các loại cây trồng mà Giáo sư Wolverton công bố lần thứ 2 và thứ 3 tập trung vào những loại cây có khả năng thanh lọc những chất hóa học này. Dưới đây là bảng tổng hợp các loại cây dựa theo nghiên cứu nêu trên:

Plants

(Loại cây được

nghiên cứu)

Khả năng loại bỏ Benzene Khả năng loại bỏ Formaldehyde Khả năng loại bỏ Trichloroethylene Khả năng loại bỏ Xyleneandtoluene Khả năng loại bỏ Ammonia Gây hại với vật nuôi
Aloe vera (Aloe vera)

Cây Nha Đam

Không Không Không
Areca palm (Dypsis lutescens)

Các loại cây họ Cau

Không Không Không Không
Bamboo palm

(Chamaedorea seifrizii)

Cây Cau Vàng

Không Không Không Không
Banana (Musa Oriana)

Cây Chuối

Không Không Không Không Không
Barberton daisy

(Gerbera jamesonii)

Cây hoa Đồng Tiền

Không Không Không
Boston fern (Nephrolepis exaltata‘Bostoniensis’)

Cây Dương Sỉ

Không Không Không Không
Broadleaf lady palm

(Rhapis excelsa)

Cây Mật Cật

Không Không Chưa rõ
Chinese evergreen

(Aglaonema modestum)

Cây Phú Quý

Không Không Không
Cornstalk dracaena

(Dracaena fragrans‘Massangeana’)

Cây Phát Tài lá sọc

Không Không
Dendrobium orchids

(Dendrobium spp.)

Cây Lan Dendrobium

Không Không Không Không Không
Devil’s ivy, Money plant (Epipremnum aureum)

Cây Trầu Bà

Không Không
Dumb canes (Dieffenbachia spp.)

Cây Vạn Niên Thanh

Không Không Không Không
Dwarf date palm

(Phoenix roebelenii)

Cây Cau Nga Mi

Không Không Không Không
Elephant ear philodendron

(Philodendron domesticum)

Cây Trầu Bà Đế Vương

Không Không Không Không
English ivy

(Hedera helix)

Cây Thường Xuân

Không
Flamingo lily

(Anthurium andraeanum)

Cây Hồng Môn

Không Không
Florist’s chrysanthemum

(Chrysanthemum morifolium)

Cây Hoa Cúc

Heartleaf philodendron

(Philodendron cordatum)

Cây Ái Mộc Tim

Không Không Không Không
Janet Craig

(Dracaena deremensis “Janet Craig”)

Cây Phát Tài lá xanh

Không Không
Kimberly queen fern

(Nephrolepis obliterata)

Cây Dương Sỉ

Không Không Không
King of hearts

(Homalomena wallisii)

Họ cây Thiên Niên Kiện

Không Không Không Không
Lilyturf

(Liriope spicata)

Cỏ Lan Chi

Không Không Không
Moth orchids

(Phalaenopsis spp.)

Hoa Lan Hồ Điệp

Không Không Không Không Không
Peace lily

(Spathiphyllum ‘Mauna Loa’)

Cây Lan Ý

Red-edged dracaena

(Dracaena marginata)

Cây Huyết Giác Madagascar

Không
Rubber plant

(Ficus elastica)

Cây Đa Búp Đỏ

Không Không Không Không Chưa rõ
Selloum philodendron
(Philodendron bipinnatifidum)

Cây Ái Mộc Selloum

Không Không Không Không
Spider plant

(Chlorophytum comosum)

Cây Nhện ( Cây Mẫu Tử)

Không Không Không Không
Variegated snake plant, mother-in-law’s tongue (Sansevieria trifasciata‘Laurentii’)

Cây Lưỡi Hổ sọc

Không
Warneckei

(Dracaena deremensis “Warneckei”)

Phát Tài Thái

Không Không
Weeping fig

(Ficus benjamina)

Cây Sanh

Không Không Không

(Nguồn: Lược dịch và tổng hợp từ www.nasa.gov)