Cây Phát tài núi

Giá: Liên hệ

Tên thường gọi: Phát Tài Núi, Huyết Rồng, Phất Dụ Rồng

Tên khoa học: Dracaena draco L.

Họ: Dracaenaceae (Bồng Bồng)

Mô tả

Tên thường gọi: Phát Tài Núi, Huyết Rồng, Phất Dụ Rồng

Tên khoa học: Dracaena draco L.

Họ: Dracaenaceae (Bồng Bồng)

Cay-phat-tai-nui-1-300x199 Cây Phát tài núi

Cây có tốc độ sinh trưởng nhanh, là cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, nhu cầu nước thấp, có khả năng chịu hạn tốt.

Cụm hoa dạng chùm, thưa, có màu vàng nhỏ. Quả có hình cầu nhỏ, màu đỏ cam.

Chiều cao tối đa:5-6m

Chiều cao trung bình: 1-3m

Kích thước bầu đất: 30cm x 40cm